THIẾT KẾ THI CÔNG PHÒNG LAB TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI THỦY SẢN