THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG LAB CÔNG TY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG